skip to Main Content

Morava pod Litovlí

Řeka Morava je pro vodáky velice zajímavá, protože je splavná po celý rok.  Na jaře nebo po deštích je rekreačně splavná z Hanušovic. Úsek Hanušovice-Postřelmov je hodně zajímavý. Řeka tam ostře měandruje, proto na tomto úseku musíte mít nějaké zkušenosti. Po zbytek roku a během suchých měsíců je splavná z Postřelmova. Tam se do Moravy vlévá říčka Desná, která navyšuje vodní stav až do Olomouce. Tento úsek je vhodný i pro rekreační vodáky nebo rodiny s dětmi a je na něm vybudováno několik kempů, takže se dá naplánovat i několikadenní putování po řece. Jedním z nejpěknějších úseků je Litovel-Hynkov, ale bohužel se dá sjíždět až od 1. srpna. Musíte zde ale dávat pozor na padlé stromy. Do 1. srpna je možné jet Mlýnským náhonem. Na Hynkově se dáte do pravého řečiště (hlavní tok je zakázaný), kde si projedete menší peřejkou. Do Horky nad Moravou řeka krásně meandruje v divoké krajině. V Horce musíte přenést přes elektrárnu a vydat se kolem Poděbrad, kde potkáte stavidlo s jezem. Podjedete nebo obnesete stavidlo zprava a dáte se pravým korytem. Od této chvíle už nezabloudíte. POZOR, na začátku Olomouce je velmi nebezpečný jez a nabádáme všechny vodáky ke zvýšené opatrnosti. Děti držte nejlépe za ruce, ať vám nespadnou do jezu, už má na svědomí několik životů. Po několika kilometrech projedete Michalským výpadem, (park) kde si můžete prohlédnou historickou část Olomouce s opevněním. Můžete skončit na Tržnici v Olomouci, nebo pokračovat až do Dunaje. Morava opravdu stojí za to.

Morava Pod Litovlí
Back To Top